Hirvijahti on päättynyt

18.1.2024

Hirvijahti päättyi Oulujoen eräseurankin osalta. Ulkoalueelle jäi kaksi vasaa juoksemaan. Kaikkiaan kaadettiin 17 aikuista ja 16 vasaa. Tarkemmat tiedot kaadoita löytyy Hirvimiehille/Hirvisaaliit - lehdeltä.