Kenneltoiminta


Merkittävä osa metsästyksen ja eräretkeilyn viehätyksestä perustuu koirien toiminnan seuraamiseen. On jännittävää kuunnella, kuinka haukku lähestyy hirveä metsästettäessä tai hiipiä lähemmäksi haukussa olevaa teertä. Koulutusta koirien ohjaukseen ja kasvatukseen annetaan kenneljärjestöissä. Seuran kenneljaos toimii linkkinä näihin järjestöihin. Lisäksi kenneljaos toimii  kilpailujen järjestäjänä vuosittain.

Kenneljaoston puheenjohtaja on Petri Törrönen ja jäseniä ovat Erno Niemisalo, Peter Appelgren, Kai Hassinen, Mari Makkonen sekä Petri Ollikainen.

Kenneljaosto käsittelee maastohakemukset koetoimintaa varten ja tekee esitykset eräseuran vuosi- ja kesäkokoukselle, joissa lopulliset päätökset tehdään.  Koemaastoja haetaan täyttämällä alla oleva hakulomake. Lomakkeet, jotka on lähetetty 15.3. mennessä käsitellään vuosikokouksessa ja 31.7. mennessä lähetetyt lomakkeet kesäkokouksessa.

Hirvikoirien treenauksessa noudatetaan Hirviohjesääntöä. Seuran ulkopuolisilta treenaajilta peritään 20 Euron maksu vuorokaudelta.


Maastohakemus


Vapaamuotoiset perustelut ja liitteet voi lähettää alla olevilla kentillä.