Oulujoen eräseura

Oulujoella

Tämä on Oulujoen eräseuran uusi nettisivusto. Kirjautumisohjeet jäsensivuille löydät uutiset lehdeltä.

Oulujoen eräseura perustettiin maaliskuun 13 vuonna 1959 Rahkon talossa Oulujoen Lapinkankaalla. Seuran tarkoituksena oli harjoittaa järkiperäistä metsästystä  ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua, kuten sääntöjemme toisessa pykälässä edelleen hyvin sanotaan. Nykyään seurassa on noin 700 jäsentä, ja heistä noin puolet on aktiivisia metsästäjiä. Sääntöjen vaatimuksesta 85% jäsenistä on maanomistajia. Seuran metsästysalueet sijaitsevat Oulujoen molemmin puolin Oulun ja Muhoksen välissä sekä Kiiminkijoen varressa Ylikiimingin ja Utajärven rajamailla.

Seuralla on oma metsästyskämppä saunoineen ja grillikatoksineen Kiiminkijoen rannassa. Kämppä on jahtikauden ajan vapaasti kaikkien jäsenten käytössä. Kämpältä on aina löytynyt tilaa raskaan jahtipäivän päätteeksi. Muina kuin jahtiaikoina kämpän voi vuokrata kämppäisännältä.

Seuran jäsenistä noin 200 miestä, mukana muutamia innokkaita naisiakin, osallistuu hirvenmetsästykseen.  Hirvenmetsästäjät ovat jakautuneet yhdeksään hirviporukkaan, joilla on omaa aktiivista toimintaa sekä omia kämppiä ja lahtivajoja. Hirvimiehillä on omat sivustonsa, jotka avautuvat jäsentunnuksilla.

Riistanhoitotyötä tehdään kauris- ja kanalintukantojen elvyttämiseksi ylläpitämällä muutamia ruokinta-aitomaatteja. Hirville ja jäniksille kylvetään vuosittain riistapellot ja levitetään nuolukivet. Pienpetojen, kanadanmajavan ja vahinkolintujen pyyntiä kannustetaan pienillä palkkioilla.

Seuralla on myös aktiivista kenneltoimintaa. Erilaisia ajo- ja haukkukokeita järjestetään vuosittain.