Noutajien taipumus- ja metsästyskokeita

Joulen palautus:
 Kuva: Petri Ollikainen

Taipumuskokeella mitataan noutajien luontaisia taipumuksia pienriistan talteenottoon ja kokeen läpäisy oikeuttaa osallistumaan noutajien metsästyskokeen alokas-luokkaan. Taipumus- ja metsästyskokeessa käytetään kylmää riistaa, joko vahinkolintuja tai riistalintuja.
Metsästyskoe luokkia on kolme, alokas-, avoin- ja voittajaluokka. Kokeessa jäljitellään käytännön metsästystilannetta ja koetehtäviä on kolmea eri tyyppiä;
- Markkeeraus eli paikallistamistehtävä, jossa jäljitellään metsästystilanteessa tulevia pudotuksia.
- Hakutehtävä, jossa koiran on itsenäisesti etsittävä hakualueelta jo pudotettua riistaa, mitä koiran ei ole nähnyt.
- Ohjaustehtävä, jossa koiran ohjaaja ohjaa koiran alueelle johon riista pudotettu, mutta koira ei ole pudotusta nähnyt.

Oulun alueella toimii noutajakoira-yhdistys joka järjestää noutajille metsästyskokeita ja koulutusta (www.osn.fi )

Jos olet kiinnostunut metsästysnoutajan hankinnasta, koulutuksesta tai noutajalla metsästyksestä niin voit ottaa yhteyttä metsästyskoetoimikunnan vetäjään, Riitta Heikkiseen 050 561 1697