Porohavainnot

Näille sivuille kerätää porojen vaeltamiseen liittyviä havaintoja. Erityisesti olemme kiinnostuneita poronhoitoalueen ulkopuolella liikkuvista poroista. Tarkoituksena on selvittää ne paikat, joista porot vaeltavat Kiiminkijoen yli Vepsän ja Myllysaaren välisellä alueella, jossa Eräseuralla on metsästykseen vuokratuja maita. Sen jälkeen yritämme hakea rahoitusta yhdessä porotutkijoiden ja poromiesten kanssa poroaidan rakentamiseen, jolla estettäisiin porojen karkaaminen poronhoitoalueelta. Kaikki havainnot ovat tervetulleita. Ne kerätään yhteen ja toimitetaan edelleen poromiehille, porotutkijoille ja Lääninhallitukseen,  ja niitä käytetään hyväksi rahoitusanomuksia tehtäessä.

Lähetä porohavainto