Metsästysoikeus

Metsästysoikeus on tiiviisti maanomistamiseen liittyvä oikeushyvä. Oulujoen eräseura on vuokrannut maanomistajilta kyseisen oikeuden, ja voi näin ollen harjoittaa metsästystä vuokraamillaan maa- ja vesialueilla vuokrasopimusehtojen mukaisesti. Yksityiset maanomistajat vuokraavat maansa yleensä vastikeetta. Oulujoen Eräseuralla on kuitenkin vanha perinne, jonka mukaan kaadetusta hirvestä viedään etulapa maanomistajalle. Eri yhteisöt, kaupunki, metsäyhtiöt ja seurakunnat vaativat metsästysoikeuden vuokraamisesta rahallista vastiketta. Edellämainittujen maille kaadetusta hirvestä otetaan lapa ja viedään sellaiselle maanomistajalle joka ei ole saanut lapaa sinä vuonna.