Kannustusta kanadanmajavan pyyntiin

Eräseuran johtokunta päätti kannustaa kanadanmajavan pyyntiä, koska kanta on runsas ja maanomistajat valittavat tulvavesistä. Seura maksaa 50 Euroa kaadetusta majavasta, kun kaato on tapahtunut Oulujoen eräseuran mailla tämän jahtikauden aikana. Ilmoitus tapahtuneesta pienpetojen kaatoilmoituksella.