Oulujoen eräseura

Jokimaisema
Kuva: Martti ja Heino Hanhela

Oulujoen eräseura perustettiin maaliskuun 13 vuonna 1959 Rahkon talossa Oulujoen Lapinkankaalla. Kokouksessa oli läsnä 14 innokasta oulujokista metsästäjää. Seuran tarkoituksena oli harjoittaa järkiperäistä metsästystä  ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua, kuten sääntöjemme toisessa pykälässä edelleen hyvin sanotaan. Nykyään seurassa on noin 700 jäsentä, ja heistä noin puolet on aktiivisia metsästäjiä. Sääntöjen vaatimuksesta 85% jäsenistä on maanomistajia. Seuran metsästysalueet sijaitsevat Oulujoen molemmin puolin Oulun ja Muhoksen välissä sekä Kiiminkijoen varressa Ylikiimingin ja Utajärven rajamailla.

Seuralla on oma metsästyskämppä saunoineen ja grillikatoksineen Kiiminkijoen rannassa. Kämppä on jahtikauden ajan vapaasti kaikkien jäsenten käytössä. Kämpältä on aina löytynyt tilaa raskaan jahtipäivän päätteeksi. Muina kuin jahtiaikoina kämpän voi vuokrata kämppäisännältä.

Seuran jäsenistä noin 200 miestä, mukana muutamia innokkaita naisiakin, osallistuu hirvenmetsästykseen.  Hirvenmetsästäjät ovat jakautuneet kahdeksaan hirviporukkaan, joilla on omaa aktiivista toimintaa sekä omia kämppiä ja lahtivajoja. Jäsensivuilla kullakin porukalla on omat sivustonsa, joita jäsenet pääsevät lukemaan henkilökohtaisilla tunnuksillaan.

Riistanhoitotyötä tehdään kauris- ja peltopyykantojen elvyttämiseksi. Hirville ja jäniksille kylvetään vuosittain riistapellot ja levitetään nuolukivet. Muutamia ruokinta-automaatteja on myös ylläpidetty.  Pienpetojen ja vahinkolintujen pyyntiä kannustetaan pienillä palkkioilla.

Seuralla on myös aktiivista kenneltoimintaa. Erilaisia ajo- ja haukkukokeita järjestetään vuosittain.